Regulamin zawarcia umowy zezwolenia na publiczne odtwarzanie obowiązujący do 6.01.2020r

Regulamin zawarcia umowy zezwolenia na publiczne odtwarzanie obowiązujacy od 07.01.2020r.

Regulamin zawarcia umowy zezwolenia na publiczne odtwarzanie obowiązujacy od 17.07.2020r.

Regulamin zawarcia umowy zezwolenia na publiczne odtwarzanie obowiązujacy od 20.04.2022r.

Regulamin zawarcia umowy zezwolenia na publiczne odtwarzanie obowiązujacy od 10.08.2023r.

Regulamin zawarcia umowy zezwolenia na publiczne odtwarzanie obowiązujacy od 13.02.2024r.

Telewizja Polsat Sp. z o.o. 2024
WAŻNE! Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 r., w związku z czasową modernizacją telefonicznej obsługi zgłoszeń Klientów, zmianie ulegnie funkcjonowanie infolinii doradczej. Od wskazanej daty telefonicznie obsługiwane będą jedynie zgłoszenia dotyczące problemów z odbiorem usługi. Pozostałe zgłoszenia oraz zapytania należy składać drogą mailową na adres: pomoc@publiczneodtwarzanie.pl lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT. Kontakt z pracownikiem infolinii doradczej możliwy jest pod numerem telefonu 801-00-55-11 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 222-127-115 (dla połączeń z telefonów komórkowych). Pytania można zgłaszać codziennie w godzinach 08:00-22:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.